Přímá volba

pevná linka: +420 376 382 294

Výroba

    


Zajišťuje dodávku vlastních výrobků, které jsou s pečlivostí vyvíjeny a konstruovány jednak pro splnění požadavků technologie a zároveň s důrazem na dodržení bezpečnosti provozu.

Během vlastní výroby dbáme především na kvalitu výrobku s důslednou průběžnou kontrolou. Jsme certifikováni dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro výrobu svařovaných konstrukcí, potrubních systémů, svařenců a technologických zařízení a dle EN 1090-1:2009+A1:2011 pro výrobu ocelových stavebních dílů, dílců, sestav a konstrukcí.

S ohledem na zaměření společnosti se specializujeme především na výrobky následujícího charakteru:


Technologické výrobky:

 • výrobky pro vyhrazené plynové zařízení ČOV a BPS (kapalinové pojistky, mechanické pojistky, vodní uzávěry, odvodňovače, lapače kondenzátu, apod.)
 • tepelné výměníky trubkové pro průmyslové využití ..... více informací zde
 • šnekové dopravníky
 • výrobky ČOV (česle, lapáky písku, odtokové žlaby, rozdělovací objekty, přelivné hrany, dosazovací nádrže

Technologické jednotky

 • kontejnerové strojovny bioplynu (strojovny plynojemu, strojovny úpravy plynu, kompresorovny)
 • kontejnerové kotelny
 • kontejnerové strojovny odvodnění kalu (i mobilní)
 • odsiřovací jednotky bioplynu
 • technologie úpravy odvlhčení bioplynu
 • dávkovací stanice odpěňovačů vyhnívacích nádrží a fermentorů
 • čerpací stanice

Stavební konstrukce:

 • stavební konstrukce ocelové
 • plošiny
 • žebříky
 • zábradlí