Přímá volba

pevná linka: +420 376 382 294

Provádění staveb, montáže

V rámci provádění staveb se zaměřujeme především na technologické stavby čistíren odpadních vod, bioplynových stanic, průmyslových technologií, energetických celků a inženýrských sítí.

S ohledem na specializaci montáže vyhrazených plynových zařízení disponujeme oprávněním pro montáže, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení a to v maximálním rozsahu, pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Řídící a podpůrný tým realizací zakázek se skládá z odborně způsobilých osob, kteří zajistí maximální kvalitu díla, bezpečnost během výstavby a legislativní podporu, vedoucí ke spokojenosti každého zákazníka.

Rozsah odborností našeho týmu nám tímto dává náskok před konkurencí. Investor a provozovatel získává klid a jistotu profesionality během realizace zakázky a možnost servisu i po dokončení díla.Výběr významných referencí:


Čistírny odpadních vod

        
ČOV Příbram: rekonstrukce VN, nový plynojem, strojovna plynojemu, hořák zbytkového plynu

  
ČOV Strakonice: nový plynojem, výměník ohřevu VN

    
ČOV Plzeň: nový plynojem 2.640m3

      
ČOV Víno Mikulov: bioplynové hospodářství ČOV, plynojem, plynová pochodeň, kotelna

    
ČOV Kralupy nad Vltavou: rekonstrukce plynového hospodářství

        
Kalová hospodářství, technologie zahušťování a odvodňování kalůBioplynové stanice

    
BPS Dřevec: nový plynojem na dofermentoru

  
Technologie odsíření bioplynu: BPS Pěčín, BPS NovosedlyPrůmyslové objekty, ostatní

  
Průmyslový teplovod předizolovaného potrubí DN350

  
Výměník tepla ohřevu bazénu slonů v ZOO Praha