Přímá volba

pevná linka: +420 376 382 294

Ochrana soukromí

Společnost ECoGas Technology, s.r.o. si je vědoma důležitosti ochrany vašeho soukromí a zavazuje se vaše soukromí respektovat. Toto Prohlášení o ochraně soukromí platí pro web server a doménu vlastněnou společností ECoGas Technology, s.r.o.

Pro některé naše služby vyžadujeme poskytnutí osobních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail). Pokud nám sdělíte, že si nepřejete použití těchto informací pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat.

Webové stránky společnosti ECoGas Technology, s.r.o. obsahují odkazy na jiné další webové stránky. Společnost ECoGas Technology, s.r.o. není odpovědná za postupy pro ochranu soukromí takových externích webových stránek ani za jejich obsah.

Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na webových stránkách společnosti ECoGas Technology, s.r.o., spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze zákazníků společnosti ECoGas Technology, s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění.

Případné připomínky a dotazy nám prosím sdělte na níže uvedený e-mail nebo na adresu sídla společnosti.

E-mail:info@ecogas.cz

ECoGas Technology, s.r.o.
Za Tratí 752, CZ-339 01 Klatovy IV.
IČ:          014 22 219