Přímá volba

pevná linka: +420 376 382 294

Trubkové výměníky tepla

      


Účel použití:

Výměník tepla - trubkový slouží pro ohřev nebo chlazení kapalných a plynných médií. Použití výměníku je možné prakticky v každém odvětví, díky principu proudění sekundárního okruhu výměníkem je spektrum použití média velmi různorodé.

Každý výměník je navrhován individuálně pro přizpůsobení dispozičnímu řešení. U kapalných médií je vhodné použití tohoto typu výměníku například k ohřevu znečištěné vody obsahující sedimenty, nebo k ohřevu kalů, kejdy apod. U plynných médií je vhodné použití tohoto typu výměníku například k chlazení nebo ohřevu bioplynu, rozvodů CO2.


Vlastnosti a výhody trubkového výměníku:
  • Jedinečné použití pro média náchylná k ucpávání výměníků - proudění sekundárního média v hladkém potrubí.
  • Minimální tlaková ztráta při proudění sekundárního okruhu
  • Opatření proti dilataci jednotlivých sekcí výměníku při změně teplot primárního a sekundárního okruhu
  • Možnost osazení měřících zařízení pro sledování teplotního spádu na primární i sekundární straně výměníku
  • Účinná teplosměnná plocha rozdělena do sekcí, umožňující rozšíření výkonu výměníku přidáním dalších sekcí.
  • Variabilní řešení rozměrů výměníku přizpůsobené instalačním podmínkám.
  • Vhodné pro instalaci do obtížně přístupných strojoven - jednoduchá demontáž a montáž výměníku na díly.
  • Velmi jednoduché případné čištění výměníku - s ohledem na průtok hladkým potrubím však většinou není zapotřebí žádná potřeba čištění výměníku.

Popis výrobku:

Technické řešení výměníku je trubka v trubce, přičemž teplosměnnou plochou je plocha vnitřní trubky - sekundárního okruhu. Vnější trubka výměníku je určena pro primární okruh. Uložení primární strany výměníku na sekundární trubce s usměrňovacími elementy zajišťuje efektivní využití maximálního výkonu výměníku dokonalým prouděním primárního média.

Principem tohoto provedení je zajištěno :

  • primární okruh dokonalým prouděním přes segmenty plně využívá teplosměnnou plochu pro maximální výkon výměníku
  • sekundární okruh proudí potrubím a tvarovkami bez žádných překážek instalovaných v potrubí, čímž nedochází k ucpávání výměníku

Parametry:

Díky variabilitě provedení je každý výměník atypický se zachováním základního principu provedení sekce výměníku. S ohledem na požadované výkonnostní parametry výměníku a dispoziční požadavky instalace je možné přizpůsobit počet sekcí, délku sekcí a uspořádání sekcí. Každý výměník je technicky navržen výpočtovou metodou pro daný účel použití.


vymenik-2