Výroba

Vlastní výroba 

Naše společnost ECoGasTechnology, s.r.o. zajišťuje dodávku vlastních výrobků, které jsou s pečlivostí konstruovány jednak pro splnění požadavků technologie a zároveň s důrazem na dodržení bezpečnosti provozu. Pro udržení kroku se současným trendem snižování pořizovacích a provozních nákladů řešíme v rámci konstrukce vývoj dodávaných technologických zařízení.

Během vlastní výroby dbáme především na kvalitu výrobku s důslednou průběžnou kontrolou. Tu provádí certifikovaný evropský svářecí inženýr z našeho týmu. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, pro výrobu svařovaných konstrukcí, potrubních systémů, svařenců a technologických zařízení.

 

S ohledem na zaměření společnosti především v oblasti bioplynových stanic a čistíren odpadních vod se specializujeme především na výrobky následujícího charakteru:

  • vyhrazené plynové zařízení (kapalinové pojistky, mechanické pojistky, vodní uzávěry, odvodňovače, lapače kondenzátu, apod.)
  • tepelné výměníky (voda/plyn, voda/kal)
  • hřídelové šnekové dopravníky
  • spalovací fléry (zařízení k likvidaci bioplynu)
  • odsiřovací jednotky
  • technologie úpravy bioplynu (odvlhčení)
  • žlaby, jímky, nádrže
  • trubní díly
  • konstrukce, plošiny