Šnekové dopravníky

Účel použití:

Šnekové dopravníky jsou navrženy především pro použití na čistírnách odpadních vod pro dopravu odvodněného kalu a shrabků a na bioplynových stanicích pro dopravu vstupních surovin a separovaného digestátu.

Vlastnosti:

Pro zvýšenou životnost dílů dopravníku a bezproblémový provoz vybavujeme žlab dopravníku speciálními vysokomolekulárními výstelkami a převodovku dopravníku používáme s vysokým koeficientem spolehlivosti. Vlastní šnek dopravníku je dodáván v hřídelovém nerezovém provedení.

Parametry:20150216_125830a

Před výrobou každého dopravníku jsou v návrhu typového provedení zohledněny vlastnosti dopravovaného média, účel použití, výkonové požadavky a dispoziční řešení dopravy média.

Na přání zákazníka jsou dopravníky vybaveny kontrolními, vzorkovacími a proplachovacími místy, tepelnou izolací se samoregulačním podtápěním pomocí elektrického topného kabelu pro dopravník nebo jeho část umístěnou ve venkovním prostředí, napojovacími kompenzačními přechody mezi násypkou dopravníku a výustí strojního zařízení.

dopravnik-model