Specializované výrobky bioplyn

Kralupy1Účel použití:

Specializované výrobky jsou určeny pro bioplynová hospodářství, která se nachází především na čistírnách odpadních vod a bioplynových stanicích. Jedná se o zařízení, které zabezpečují provoz v rámci jištění provozního tlaku bioplynu, zajištění bezpečného uzávěru bioplynu, zajištění bezpečného jímání a odvodu kondenzátu z bioplynu, apod. Požadavek na osazení a provedení těchto zařízení určují ČSN 75 6415 a TDG 983 02.

 

 

Do této kategorie specializovaných výrobků patří zejména:POJISTKA

 • kapalinová pojistka
 • vodní uzávěra
 • lapač kapek
 • odvodňovač kondenzátu
 • přetlaková mechanicko-hydraulická pojistka

 

Vlastnosti zařízení:
 • Provedení výrobku dle ČSN 75 6415 a TDG 983 02, včetně navazující legislativy
 • Možnost osazení měřících prvků a akčních členů pro automatizaci řízení provozu
 • Variabilní materiálové provedení, vždy se splněním kvalitativních požadavků
 • Variabilita výkonnostních parametrů
 • Variabilita rozměrových parametrů pro splnění dispozičních požadavků
 • Důsledná kontrola výroby certifikovaným evropským svářecím inženýrem
 • Provedení zkoušek s vystavením protokolu před expedicí výrobku

IMG-20170106-WA0000-úprava