Odsíření bioplynu aktivním uhlím

odsireni-1

V rámci spolupráce se společností Klima-Service a.s., která je výrobcem adsorpční jednotky SULOFF pro odsiřování bioplynu, zajišťujeme dodávku a montáž této technologie do provozů bioplynových stanic a čistíren odpadních vod.

Účel použití:

Tato technologie vyvinutá ve spolupráci s VŠCHT v Praze je využívána v provozech výroby  bioplynu a to především na zemědělských a odpadových bioplynových stanicích a na plynových hospodářstvích čistíren odpadních vod.

 Vlastnosti:

Adsorpční jednotka SULOFF slouží pro ochranu zařízení pro výrobu energie z bioplynu. Jedná se o vysoce účinný systém odstranění Sulfanu (H2S) z bioplynu. Nadměrné množství sulfanu v bioplynu způsobuje korozi spalovacích a kogeneračních zařízení a  zkracování intervalu výměny oleje v kogeneračních jednotkách.

Jednotka SULOFF pracuje na principu odstraňování sulfanu adsorpcí speciálním aktivním uhlím.

Parametry:

Základní výkonnostní řada je zobrazena v následující tabulce. Při požadavku zákazníka je možné dodání atypického provedení.

Typ jednotkyMnožství aktivního uhlíPrůtok plynu
SULOFF 200  200-400 kg   až 700 m3/h 
SULOFF 500  až 500 kg   až 700 m3/h 
SULOFF 900  až 900 kg   až 1.100 m3/h 
SULOFF 1250  až 1.250 kg   až 1.100 m3/h