Technologie

Technologická zařízení

V rámci dodávek technologických zařízení spolupracujeme pouze s prověřenými  výrobci těchto zařízení. Sázíme vždy na kvalitu a funkčnost.

V případech, kdy nejsme dodavatelem technologie, poskytujeme výrobcům zařízení v rámci spolupráce legislativní a technickou podporu při aplikaci výrobků, která začíná zpracováním projektové dokumentace a pokračuje odbornou montáží vyhrazených zařízení, provedení potřebných zkoušek a výchozích revizí a úpravou provozních dokumentací.

Přinášení nových ekologických technologií na trh v ČR

Přístup k životnímu prostředí nám není lhostejný. Myslíme ekologicky a snažíme se chránit přírodu pro další generace.
Naší současnou aktivitou je přinášení nových ekologických technologií na trh v České republice. Spolupracujeme se zahraničními výrobci technologických zařízení, jejichž produkty se snažíme propagovat a přinést na náš trh.

Jedním z příkladů je technologie přeměny bioplynu na kvalitu zemního plynu, tzv. biometan a jeho dalšího využití například v dopravě. Proto soustřeďujeme naše aktivity na provozovatele bioplynových stanic a čistíren odpadních vod, jež jsou výrobci bioplynu.

GREEN4  GREEN3  GREEN2  GREEN1