Reference zakázek

Vybrané referenční zakázky

          
ZakázkaPopis

2018

  ČOV Litovel Linka zahuštění kalu - montáž technologického zařízení zahuštění kalu.
ČOV Běšiny Montáž technologického zařízení nové čistírny odpadních vod. 
ČOV Sedlčany Rekonstrukce vyhnívací nádrže. Kompletní výměna potrubí uvnitř VN, rekonstrukce kompletních vnitřních nátěrů konstrukce ocelové nádrže, revize nádrže po 10-ti letech provozu. 
  ČOV Písek Rekonstrukce plynojemu. Kompletní výměna vnitřní plynové membrány za novou ECOMEMBRANE, rekonstrukce systému měření naplněnosti. 
  ČOV Rakovník Linka zahuštění kalu - montáž technologického zařízení zahuštění kalu.
  BPS Střížov Nový plynovodní propoj fermentorů pro posílení průtoku bioplynu.
  BPS Výškov Nový plynovodní propoj fermentorů pro posílení průtoku bioplynu.
  ČOV Trutnov Plynovodní potrubí bioplynu mezi strojovnou plynojemu a novým plynojemem, úprava strojovny plynojemu.
  BPS Novosedly Technologické zařízení odsíření bioplynu ECOGAS pomocí řízeného dávkování vzduchu do fermentoru - výroba a montáž.
  ČOV Mělník Linka odvodnění kalu - montáž technologického zařízení odvodnění kalu, včetně zpracování realizační projektové dokumentace.
ČOV Příbram Plynojem 3-membránový ECOMEMBRANE o celkovém objemu 350m3 - dodávka a montáž, úprava technologického vybavení strojovny plynojemu s dodávkou nových kapalinových uzávěrů a odvodňovačů, dodávka nového ZLB (zařízení k likvidaci bioplynu).
  ČOV Horšovský Týn Linka zahuštění kalu - montáž technologického zařízení zahuštění kalu, včetně zpracování realizační projektové dokumentace.

2017

ČOV Strakonice Plynojem 3-membránový ECOMEMBRANE o celkovém objemu 500m3 - dodávka a montáž, provedení náhrady ocelového plynojemu za 3-membránový s nejvyspělejší úrovní bezpečnosti tohoto technologického zařízení.
Pivovar Velké Popovice Plynojem kontejnerový ECOMEMBRANE o celkovém objemu 25m3 - dodávka a montáž.
ČOV Kutná Hora Technologické zařízení odsíření bioplynu ECOGAS pomocí řízeného dávkování vzduchu do vyhnívací nádrže - výroba a montáž.
BPS Pěčín Odsiřovací jednotka bioplynu SULOFF pomocí aktivního uhlí - dodávka a montáž potrubního propojení včetně zařízení na zvyšování tlaku bioplynu.
ÚČOV Praha Zabezpečovací prvky plynového hospodářství vyhnívací nádrže - výroba a montáž kapalinové pojistky ECOGAS a hydraulicko-mechanické přetlakové pojistky ECOGAS.
ČOV Rakovník Strojovna plynojemu - rekonstrukce strojního vybavení a potrubních rozvodů, včetně výroby a montáže nových vodních uzávěrů a odvodňovačů ECOGAS.
Centrivit Mobilní odvodňovací zařízení ANDRITZ - výroba mobilního zařízení pro strojní odvodnění čistírenských kalů.
Drůbežářský závod Klatovy CNG čerpací stanice - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů plynové čerpací stanice CNG pro vozidla. 
ČOV ELE Ledvice Odvodnění kalu - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů linky strojního odvodnění kalu dekantační odstředivkou.
Rodenstock GmbH Výroba nerezových technologických zařízení pro linku výrobního závodu v Thajsku.
BPS Střížov Výroba a montáž nové hydraulicko-mechanické přetlakové pojistky ECOGAS pro další stupeň zabezpečení fermentorů, včetně rekonstrukce plynovodů.
Plamet Horažďovice Rekonstrukce kotelny pro vytápění objektu výroby.

2016

BPS Dřevec Plynojem 2-membránový ECOMEMBRANE nasazený na fermentoru o celkovém objemu 1.364m3 - dodávka a montáž.
ČOV Příbram Rekonstrukce VN - revize vyhnívací nádrže po 10-ti letech provozu, včetně nových sanací vnitřních ploch, doplnění bezpečnostních prvků bioplynu hydraulicko-mechanické přetlakové pojistky ECOGAS, rekonstrukce měření průtoku bioplynu, výměna plynovodů.
ČOV Strakonice Trubkový výměník tepla ECOGAS - výroba a montáž nového trubkového výměníku voda-kal pro procesní ohřev vyhnívací nádrže.
BPS Střížov Plynojem 2-membránový nasazený na nádrži - rekonstrukce plynojemu výměnou membrán za nové ECOMEMBRANE.
Rodenstock CZ Výroba a instalace nových pracovišť a technologických zařízení pro intenzifikaci výrobní linky - přesná čistá výroba z hliníkových konstrukcí ITEM a nerezových svařovaných komponentů.

2015

ČOV Kralupy nad Vltavou Rekonstrukce plynového hospodářství ČOV, plynová kompresorovna, strojovna plynojemu, plynovody mezi objekty. Součástí rekonstrukce byla výroba nových technologických zařízení ECOGAS (kapalinová pojistka VN, vodní uzávěry, odvodňovače, zásobníky vody).
ČOV Prostějov Odvodnění kalu - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů linky strojního zahuštění kalu dekantační odstředivkou - II.etapa.
ČOV Černošice Šnekový dopravník - výroba a montáž šnekového dopravníku pro dopravu odvodněného kalu z odstředivky do kontejneru.
BPS Novosedly  Trubkový výměník tepla ECOGAS - výroba a montáž výměníku tepla pro předehřev kejdy před jejím dávkováním do fermentoru.
Centrální výtopna Bruntál Zařízení odkysličení páry ECOGAS - výroba a montáž technologického zařízení pro odkysličení páry v parní kotelně.
ČOV Jablonec nad Jizerou Odvodnění kalu - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů linky strojního odvodnění kalu dekantační odstředivkou.
ČOV Benátecká Vrutice Odvodnění kalu - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů linky strojního odvodnění kalu dekantační odstředivkou.

2014

ZOO Praha Trubkový výměník tepla ECOGAS - výroba a montáž výměníku tepla pro ohřev bazénové vody pavilonu slonů.
BPS Novosedly Odsiřovací jednotka bioplynu SULOFF pomocí aktivního uhlí - dodávka a montáž potrubního propojení.
BPS Soběšice Plynojem 2-membránový nasazený na nádrži - rekonstrukce plynojemu výměnou membrán za nové ECOMEMBRANE.
Fuji Koyo Czech Dodávka a montáž rozvodů technických plynů pro novou výrobní linku.
PREOL Lovosice Dodávka a montáž bioplynových rozvodů.
ČOV Prostějov Odvodnění kalu - montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů linky strojního zahuštění kalu dekantační odstředivkou - I.etapa.