Seminář Klatovy 10.5.2016 – “Bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení na ČOV”

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali na specializovaný seminář „Bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení na ČOV“, který, právě pro provozovatele čistíren odpadních vod, pořádá naše společnost ECoGas Technology, s.r.o.

V rámci zajištění vysoce odborných služeb pořádáme pro naše zákazníky semináře o bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení a legislativních povinností provozovatelů.

Po velmi úspěšných seminářích zaměřených zejména na provozovatele bioplynových stanic a poptávce na konání semináře od provozovatelů ČOV, jsme se rozhodli v letošním roce zorganizovat tento seminář právě pro Vás, provozovatele plynových hospodářství čistíren odpadních vod.

Proč se zúčastnit právě našeho semináře?

 • Seminář probíhá na vysoce odborné úrovni.
 • Součástí semináře jsou odborné přednášky státních kontrolních orgánů a organizací ČR (TIČR, SÚIP-OIP), kde se mimo jiné dozvíte o plánovaných kontrolách provozů ČOV.
 • Další oblast přednášek nabízí praktický pohled a zkušenosti z praxe revizního technika vyhrazených plynových a tlakových zařízení a technika BOZP a PO.
 • Dozvíte se rovněž o legislativních povinnostech provozovatele, o rozsahu a vedení provozní dokumentace, o bezpečnosti při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a při práci jiných organizací v tomto prostředí.

Termín konání semináře:      10.5.2016

prezence účastníků  9:00 -   9:30 hod.

odborné přednášky 9:30 - 15:00 hod.

diskuze                   15:00 - 16:00 hod.

Místo konání semináře:         Klatovy, Přednáškový sál Úhlava, o.p.s., Plánická 174 (příjemné prostředí v centru města, bývalý dominikánský klášter postavený v barokním slohu s navazujícím kostelem sv.Vavřince)

Seminář1

Vložné:                         ………..….…. 1.900,- Kč / osobu včetně DPH      (1.570,-Kč / osobu bez DPH)

 • v ceně je zahrnuto:
  • Praktická příručka provozovatele vyhrazeného plynového zařízení.
  • Oběd.
  • Občerstvení během semináře.
 • na platbu bude vystaven daňový doklad.
 • platbu je možné provést zálohově na účet – viz přihláška v příloze nebo v hotovosti při registraci na semináři.

 

PŘIHLÁŠKA seminář 10_05_2016

Pořadatel semináře:

ECoGas Technology, s.r.o., Komenského 4, 339 01 Klatovy, IČ: 01422219, DIČ: CZ01422219

Kontaktní osoba:   Hana Ptáková, e-mail: hana.ptakova@ecogas.cz, tel.: +420 376 382 294, mobil: +420 604 191 474

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZASÍLEJTE E-MAILEM (POŠTOU) NEJPOZDĚJI DO 3.5.2016.


Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/40022/virtual/www/wp-includes/comment-template.php on line 1382

Comments are closed.