Seminář pro provozovatele BPS 2015

Po úspěšných loňských seminářích se dne 4.3.2015 konal další seminář pro provozovatele bioplynových stanic v Novém Městě na Moravě.

Přednášky na tomto semináři jako vždy podpořili zástupci dozorových a kontrolních organizací TIČR a SÚIP. Velmi kladně hodnocena byla přednáška o postupu, hodnocení a výsledcích právě probíhajících masivních kontrol prováděných Oblastními inspektoráty práce (OIP) na bioplynových stanicích.

V rámci semináře, kromě opakování legislativních povinností provozovatele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, byly rovněž prezentovány nové technologie pro bioplyn.

Seminář byl ukončen prohlídkou bioplynové stanice Nová Ves u Nového Města na Moravě se vzájemnou diskuzí provozovatelů a výměnou provozních zkušeností.

Děkujeme tímto všem účastníkům semináře a to především proto, že jejich přístup k obsluze bioplynových stanic a k bezpečnému provozu není lhostejný. Zároveň se těšíme na další příjemné setkání na dalším semináři.


Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/40022/virtual/www/wp-includes/comment-template.php on line 1382

Comments are closed.