plovoucí zakrytí nádrží

PLOVOUCÍ PLYNOTĚSNÉ ZAKRYTÍ NÁDRŽÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Patentovaný systém plovoucích plynových krytů označený FLC GAS je navržen tak, aby zadržel pod nízkým tlakem zbytkový vývin bioplynu z nádrží digestátu po anaerobní stabilizaci organických odpadů a kalů. FLC GAS membrána je vyrobena z kvalitní polyesterové poplastované PVC tkaniny odolné na složení bioplynu. Švy membrány jsou svařovány pomocí vysokofrekvenčních elektronických zařízení.

Těsnost FLC GAS systému je dosažena vodní uzávěrou přes nornou stěnu, která je vyrobena  z membrány ponořené do hladiny digestátu. Jedinečné provedení svaření membrány do tvaru rukávců zajišťuje odvod bioplynu do jímacího místa napojeného pružným členem do plynového systému.

FLC-G-1

Použití FLC GAS plovoucího krytu je vhodné u uskladňovacích nádrží a nádrží digestátu po jeho separaci.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
 • Energetické využití zbytkového vyvinutého bioplynu
 • Jednoduchá montáž, odolnost vůči korozi
 • Sledování hladiny nádrže dle úrovně plovoucího krytu
 • Přizpůsobení se jakémukoliv tvaru a velikosti nádrže
 • Zabezpečení hromadění zbytkového bioplynu a tím snížení rizika nebezpečí výbuchu
 • Práce v minimálním provozním tlaku bioplynu
 • Možnost jednoduchého zvednutí krytu jeřábem

FLC-G-2  FLC-G-3

PLOVOUCÍ ZAKRYTÍ NÁDRŽÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Systém plovoucích krytů nádrží označený FLC je navržen tak, aby minimalizoval zápach z nádrží digestátu po anaerobní stabilizaci organických odpadů a kalů. Cílem systému je zabránit odpařování hladiny a šíření zápachu do atmosféry vlivem větru. Kryty jsou vyrobeny z flexibilních dílů s uzavřenými póry polyethylenovou pěnou, která je odolná vůči kyselinám a povětrnostním vlivům.

Použití FLC plovoucího krytu je vhodné u uskladňovacích nádrží a nádrží digestátu. Membrána je trvale natažena na povrchu hladiny a kopíruje její pohyb v nádrži. Univerzitní výzkum zjistil použitím FLC plovoucího krytu snížení úniku až 98% amoniaku plynných emisí z digestátu do ovzduší. Plovoucí kryt lze rovněž vybavit systémem drenáží pro zabránění hromadění dešťových vod v nádrži.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
 • Eliminace zápachu z hladiny
 • Jednoduchá montáž, odolnost vůči korozi
 • Sledování hladiny nádrže dle úrovně plovoucího krytu
 • Přizpůsobení se jakémukoliv tvaru a velikosti nádrže

FLC-1  FLC-2  FLC-4  FLC-3