ostatní plynojemy

Ve specifických případech je možné dodávat plynojemy různorodých tvarů  s tlakovým rozsahem až do 7 kPa. V závislosti na požadavku investora nebo projektanta je možné v atypických tvarech a rozměrech vyrábět 1, 2 nebo 3 membránové plynojemy.

 OBDÉLNÍKOVÝ PLYNOJEM

Obdélníkový tvar plynojemu je možné použít v případě požadavku projektanta. Obdélníková konstrukce je vhodná do podlouhlých prostorů. Konstrukce plynojemu umožňuje použití vysokoobjemových zásobníků.

obdelnik2  obdelnik

 

CYLINDRICKÝ PLYNOJEM

Tento model je použitelný pro vysoké provozní přetlaky až 7 kPa. Použití tohoto typu plynojemu je například do stísněných prostorů, kontejnerů, uzavřených stavebně obestavěných prostorů. Systém instalace není náročný na stavební připravenost, plynojem lze jednoduchým způsobem demontovat a přemístit.

valec

 

KONTEJNEROVÝ PLYNOJEM

Kontejnerové plynojemy jsou dle specifikace zákazníka vyráběny na míru přímo ve výrobním závodě včetně veškerého příslušenství. Před expedicí výrobku dojde ke zkoušce provozu plynojemu s ověřením všech bezpečnostních funkcí. Princip kontejnerového plynojemu spočívá v jedné plynové uzavřené membráně, která je umístěna v ocelovém kontejneru. Ocelový kontejner je vybaven přírubovými hrdly pro vstup a výstup bioplynu. Součástí příslušenství kontejneru jsou zařízení pro zajištění přetlaku, měření objemu naplněnosti, pojistná zařízení. Hlavní výhodou tohoto provedení plynojemu je jeho mobilnost, jednoduchá instalace bez dalších zvláštních požadavků. Lze použít i jako provizorní jímací zařízení při rekonstrukcích, nebo jako stabilní plynojem, případně i zapojený v sérii za sebou.

contejner