3-membránový plynojem

ÚČEL POUŽITÍ

3-membránové přetlakové plynojemy slouží pro skladování bioplynu vyrobeného z anaerobní stabilizace organických odpadů a kalů. S ohledem na technické řešení plynojemu zaměřující se především na maximální bezpečnost provozu je vhodné použít tento druh plynojemu v provozech se zvýšeným nebezpečím výbuchu.

TECHNICKÝ POPIS PLYNOJEMU

3-membránové plynojemy jsou vyrobeny z kvalitních polyesterových zpevněných PVC membrán odolných na složení bioplynu. Švy membrán jsou svařovány pomocí vysokofrekvenčních elektronických zařízení. Exkluzivní 3-membránový systém je navržen tak, že horní vzduchový meziprostor vyvíjí pneumatický tlak na plynové membrány, které udržují potřebný konstantní přetlak v plynovém systému. Patentovaný systém oddělení vzduchového a plynového prostoru plynojemu pomocí dvou plynových membrán zajišťuje naprostou bezpečnost proti vzniku výbušné směsi vzduchu a bioplynu. Podlahová membrána může být navíc v případě požadavku v továrně svařena k plynové membráně, čímž vzniká uzavřená jednodílná plynová konstrukce zabraňující možným únikům plynu přes kotevní přírubu, kterou je plynojem uchycen k betonovému základu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Vysoká úroveň bezpečnosti:

Patentovaný 3-membránový systém ECOMEMBRANE maximálně eliminuje jakoukoliv možnost vzniku výbušné směsi plynu a vzduchu mezi plynovým a vzduchovým prostorem plynojemu.

Nízká spotřeba energie, ekonomické využití provozu:

Dmychadlo podpůrného vzduchu do vzduchového prostoru plynojemu je v provozu pouze tehdy, když je bioplyn odebírán z plynojemu. Dmychadlo vypíná z provozu, když je plynojem ve fázi plnění. Provoz dmychadla je řízen tlakovým čidlem, přičemž na vzduchové membráně je instalován speciální vzduchový ventil tlakově nastavený na maximální provozní tlak zajišťující konstantní přetlak bioplynu v celém cyklu plnění a vyprazdňování.

Měření naplněnosti objemu plynojemu bylo speciálně vyvinuto pro zvýšení přesnosti měření eliminací nesouměrného pohybu plynové membrány. Tento praxí ověřený systém měření má vliv do ekonomiky provozu s návazností na vyšší využití objemů plynojemu a následně provoz zdrojů spotřeby bioplynu.

Dlouhá životnost:

3-membránové plynojemy jsou odolné proti UV záření a jsou navrženy tak, aby odolaly značnému zatížení větrem a sněhem. Membrány přicházející do styku s bioplynem jsou plynotěsné.

 

3M-1  3M-2  3M-3  3M-4