3-membránový plynojem na nádrž s tepelným štítem

ÚČEL POUŽITÍ

3-membránové nasazené plynojemy slouží pro skladování bioplynu vyrobeného z anaerobní stabilizace organických odpadů a kalů, jsou nasazeny přímo na vyhnívacích nádržích s otevřeným stropem. S ohledem na technické řešení plynojemu zaměřující se především na maximální bezpečnost provozu je vhodné použít tento druh plynojemu v provozech se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Vhodné je použití tohoto sytému na vyhnívacích nádržích čistíren odpadních vod nebo jako náhrada zastaralých ocelových mokrých plynojemů.

 TECHNICKÝ POPIS PLYNOJEMU

3-membránové plynojemy jsou vyrobeny z kvalitních polyesterových zpevněných PVC membrán odolných na složení bioplynu. Švy membrán jsou svařovány pomocí vysokofrekvenčních elektronických zařízení. Exkluzivní 3-membránový systém je navržen tak, že horní vzduchový meziprostor vyvíjí pneumatický tlak na plynové membrány, které udržují potřebný konstantní přetlak v plynovém systému. Patentovaný systém oddělení vzduchového a plynového prostoru plynojemu pomocí dvou plynových membrán zajišťuje naprostou bezpečnost proti vzniku výbušné směsi vzduchu a bioplynu. Systém kotvení membrán se provádí přímo na zhlaví nádrže a plynotěsnost spoje mezi plynojemem a nádrží se provádí buď hydraulicky ponořenou membránou nebo mechanicky pomocí speciální příruby a těsnění. Systém je odolný vůči silným větrům, dešti a zatížení sněhem.

 HLAVNÍ PŘEDNOSTI  nasazený-3M

Vysoká úroveň bezpečnosti:

Patentovaný 3-membránový systém ECOMEMBRANE maximálně eliminuje jakoukoliv možnost vzniku výbušné směsi plynu a vzduchu mezi plynovým a vzduchovým prostorem plynojemu.

Nízká spotřeba energie, ekonomické využití provozu:

Dmychadlo podpůrného vzduchu do vzduchového prostoru plynojemu je v provozu pouze tehdy, když je bioplyn odebírán z plynojemu. Dmychadlo vypíná z provozu, když je plynojem ve fázi plnění. Provoz dmychadla je řízen tlakovým čidlem, přičemž na vzduchové membráně je instalován speciální vzduchový ventil tlakově nastavený na maximální provozní tlak zajišťující konstantní přetlak bioplynu v celém cyklu plnění a vyprazdňování.

Měření naplněnosti objemu plynojemu bylo speciálně vyvinuto pro zvýšení přesnosti měření eliminací nesouměrného pohybu plynové membrány. Tento praxí ověřený systém měření má vliv do ekonomiky provozu s návazností na vyšší využití objemů plynojemu a následně provoz zdrojů spotřeby bioplynu.

Dlouhá životnost:

3-membránové plynojemy jsou odolné proti UV záření a jsou navrženy tak, aby odolaly značnému zatížení větrem a sněhem. Membrány přicházející do styku s bioplynem jsou plyn těsné.

Membrána s tepelným štítem

Na mezinárodním veletrhu IFAT v Mnichově byla společností ECOMEMBRANE představena novinka třímembránového plynojemu s unikátní třetí membránou, která je potažena speciální vrstvou zajišťující odraz části tepelné energie zpět do nádrže. Tato membrána je nazývána jako "tepelný štít" a výrazně přispívá do ekonomického provozu anaerobní nádrže, kdy snižuje její tepelnou ztrátu.

Třetí membrána v plynojemu kromě své úžasné schopnosti snížit tepelnou ztrátu současně zvyšuje bezpečnost provozu - výrazně omezuje rizika úniku bioplynu do vzduchového meziprostoru plynojemu. Na přání zákazníka je možné mezi plynové membrány instalovat senzor detekce metanu.

Takového provedení plynojemu CUPOLA M3 ® je nejmodernějším High-Tech řešením membránových plynojemů s maximálním stupněm bezpečnosti a zároveň energetické úspory, který byl vyvinutý společností ECOMEMBRANE.

Tento typ plynojemu nalezne uplatnění především v provozech, kde je plné využití vyrobené tepelné energie a požadavky na minimalizaci množství tepla pro ohřev anaerobní nádrže.

Schéma 3-membránového plynojemu s tepelným štítem nasazeného na nádrži

3M-energy