2-membránový plynojem

ÚČEL POUŽITÍ

2-membránové přetlakové plynojemy slouží pro skladování bioplynu vyrobeného z anaerobní stabilizace organických odpadů a kalů. S ohledem na technické řešení plynojemu a kvalitu použitých materiálů splňují tyto plynojemy požadavky bezpečného vyhrazeného plynového zařízení. Použití tohoto druhu plynojemu je vhodné v provozech čistíren odpadních vod, bioplynových stanic a dalších provozech pro jímání a skladování bioplynu.

 TECHNICKÝ POPIS PLYNOJEMU

2-membránové plynojemy jsou vyrobeny z kvalitních polyesterových zpevněných PVC membrán odolných na složení bioplynu. Švy membrán jsou svařovány pomocí vysokofrekvenčních elektronických zařízení. Princip technického řešení spočívá ve dvou membránách, přičemž vrchní vzduchová membrána je udržována pomocí vzduchového ventilátoru v požadovaném tvaru a zároveň tento ventilátor vyvíjí tlak na vnitřní plynovou membránu, čímž zajišťuje přetlak v plynovém systému. Chod ventilátoru je nepřetržitý. Podlahová membrána může být navíc v případě požadavku v továrně svařena k plynové membráně, čímž vzniká uzavřená jednodílná plynová konstrukce zabraňující možným únikům plynu přes kotevní přírubu, kterou je plynojem uchycen k betonovému základu. Měření naplněnosti objemu plynojemu bylo speciálně vyvinuto pro zvýšení přesnosti měření eliminací nesouměrného pohybu plynové membrány. Tento praxí ověřený systém měření má vliv do ekonomiky provozu s návazností na vyšší využití objemů plynojemu a následně provoz zdrojů spotřeby bioplynu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Použití i pro vysoké objemy a rychlosti průtoku plynu:

Systém 2-membránových plynojemů je navržen kromě standardních velikostí i pro skladovací objemy větší než 3.000m3. Nižší hmotnosti membrán a konstrukční řešení umožňují větší objemy plynojemů a současně i vysoký a zároveň variabilní průtok bioplynu.

Tvarová variabilita:

Standardní tvary plynojemu jsou ve tvaru ½ koule nebo ¾ koule. Při použití větších objemů plynojemu a v místech instalací se silnými větry jsou doporučovány plynojemy tvaru ½ koule. Na přání zákazníka jsou vyráběny plynojemy v různých průměrech, případně i speciálních tvarech např.s obdélníkovou základnou.

Vysoká kvalita, nízká cena:

2-membránové plynojemy jsou vyrobené z kvalitních materiálů svařovaných moderní technologií s důslednou kontrolou svarových spojů a splňují vysoké nároky na bezpečnost vyhrazeného plynového zařízení. I přes tuto převažující kvalitu udržují nízkou a konkurenceschopnou cenu.

2-master-4

2-master-1    2-master-3  2-master-2