2-membránový plynojem na nádrž

ÚČEL POUŽITÍ

2-membránové nasazené plynojemy slouží pro skladování bioplynu vyrobeného z anaerobní stabilizace organických odpadů a kalů. Použití tohoto druhu plynojemu je využíváno především na bioplynových stanicích. Variantnost tvaru, velikosti, materiálového provedení a příslušenství plynojemu uspokojí potřeby všech zákazníků. Instalace vlastního plynojemu je velmi rychlá.

TECHNICKÝ POPIS PLYNOJEMU

2-membránové plynojemy využívané na bioplynových stanicích jsou vyrobeny pro provoz v nízkotlakém plynovém systému. U speciálních aplikací s vyšším provozním tlakem a průměrem jsou membrány doplněny přivařenými výztuhami. Švy membrán jsou svařovány pomocí vysokofrekvenčních elektronických zařízení. Princip technického řešení spočívá ve dvou membránách, přičemž vrchní vzduchová membrána je udržována pomocí vzduchového ventilátoru v požadovaném tvaru a zároveň tento ventilátor vyvíjí tlak na vnitřní plynovou membránu, čímž zajišťuje přetlak v plynovém systému. Chod ventilátoru je nepřetržitý. Součástí plynojemu je nosná konstrukce z plastových lan a sítí uchycená pomocí centrálního sloupu. Tato konstrukce zajišťuje tři hlavní funkce:

  • Zábrana ponoření plynové membrány do hladiny kalu
  • Ochrana membrány proti mechanickému poškození míchadlem
  • Prostor pro uchycení sirných bakterií z bioplynu

cupola-2M-1Měření naplněnosti objemu plynojemu bylo speciálně vyvinuto pro zvýšení přesnosti měření eliminací nesouměrného pohybu plynové membrány. Tento praxí ověřený systém měření má vliv do ekonomiky provozu s návazností na vyšší využití objemů plynojemu a následně provoz zdrojů spotřeby bioplynu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Použití pro velké průměry nádrží:

Systém 2-membránových plynojemů je vždy navržen pro přizpůsobení místním podmínkám. V případě velkých průměrů nádrží a vyššího provozního přetlaku je plynojem vybaven výztuhami.

cupola-2M-4

Vysoká kvalita, nízká cena:

2-membránové plynojemy jsou vyrobené z kvalitních materiálů svařovaných moderní technologií s důslednou kontrolou svarových spojů a splňují vysoké nároky na bezpečnost vyhrazeného plynového zařízení. I přes tuto převažující kvalitu udržují nízkou a konkurenceschopnou cenu.

cupola-2M-3  cupola-2M-2