1-membránový plynojem na nádrž

ZAKRYTÍ TYP M1

Membránové plynotěsné zakrytí nádrží typ M1 se využívá především na zemědělských nádržích pro účely  náhrady víka (plynotěsné střechy) nádrže. Vhodné je zejména v systému nízkých provozních tlaků plynu a propojení více nádrží za sebou. Konstrukce membrány zajišťuje zvýšenou bezpečnost proti atmosférickým vlivům tím, že je trvale napnutá.

M1-1

Jelikož se jedná o jednomembránové  zakrytí nádrží, je pro tento účel používána kvalitní poplastovaná membrána s ocelovým nerezovým kotvením. Tím je zajištěna zvýšená bezpečnost proti atmosférickým vlivům, lepší plynotěsnost, odolnost proti větru a trvanlivost.

Systém zajišťuje nízké pořizovací náklady a nízké provozní náklady spotřeby energie.

 M1-2  M1-5  M1-4   M1-3

ZAKRYTÍ TYP M2

Membránové plynotěsné zakrytí nádrží typ M2 se využívá na zemědělských nádržích pro účely  plynotěsného zakrytí vstupních jímek, nádrží hydrolýz apod. Vhodné je zejména v systému nízkých provozních tlaků plynu. Zakrytí může sloužit jako plynotěsné nebo jako ochrana proti zápachu a před  dešťovými srážkami. Kónický tvar membrány zajišťuje centrální stožár, tímto systémem podepření a tvarem membrány je zařízení ochráněno proti větru a sněhu.

M2-1