Projektová činnost

V rámci komplexních služeb zajišťuje společnost ECoGas Technology, s.r.o. projektovou činnost ve výstavbě. Vlastními zaměstnanci pokrýváme tyto obory:

  • Technologická zařízení staveb (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik)
  • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – stavby zdravotně technické (autorizovaný technik)

autorizace

 

Investorův záměr dokážeme projektově zrealizovat v následujících krocích :

  • zpracování studií (studie proveditelnosti, ekonomické studie)
  • zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  • zpracování projektové dokumentace stavby
  • provádění autorského a technického dozoru nad realizací stavby
  • zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení
  • zapracování skutečného provedení stavby do projektové dokumentace

Pro digitální zpracování projektové dokumentace používáme moderně vybavená pracoviště s CAD softwarem.

zamereni  PD2