Legislativní servis

Ve smyslu legislativních povinností provozovatele nabízí společnost ECoGas Technology, s.r.o. zajišťování legislativního servisu provozů.

 

 Výhody legislativního servisu pro vlastníky a provozovatele:
 • Aktuální přehled a jistota plnění legislativních povinností provozovatele
 • Vždy aktualizovaná dokumentace
 • Připravenost a podpora při kontrolách státních kontrolních orgánů z hlediska BOZP a PO

 

 Předmět činností v rámci legislativního servisu :
 • Vytvoření a aktualizace předpisů a dokumentů, které jsou potřebné k zajištění BOZP a PO v souvislosti s činnostmi prováděnými objednatelem
 • Kontrola stavu zabezpečení BOZP a PO v rámci pravidelného auditu
 • Zajišťování kontrol a revizí vyhrazených zařízení (elektrická zařízení, hromosvody, plynová zařízení, tlaková zařízení, zdvihací zařízení)
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a specializovaných činnostech (obsluha PZ, TNS, jeřábníci, vazači, obsluha elektrických zařízení, ......)
 • Poradenství v oblastí BOZP, PO a vyhrazených technických zařízení

 

 Smluvní výhody legislativního servisu:
 • Fakturace na základě smluvních cen a to pouze za provedené služby (žádný paušál)
 • Fakturace až po provedení činností (žádné zálohy)
 • Ceny jsou smluvní dle ceníku v rámci smlouvy o zajištění legislativního servisu (zákaznické slevy)
 • V případě vypovězení smlouvy není požadována žádná kompenzace (žádné smluvní pokuty)

Řízení a provozování technologie na principu biologických procesů vyžaduje precizní přístup obsluhy a perfektní provozní stav technologických zařízení. Nevyváženost bilologického procesu a riziko poruchovosti technologických zařízení má dopady do ekonomického zhodnocení provozu a v některých případech může dojít až ke kolapsu samotného biologického procesu.

Pro provozy bioplynových stanic provádíme servis technologických zařízení a biologický servis zahrnující:
 • Optimalizace biologického procesu, včetně zajištění chemických rozborů a nastavení optimálních provozních podmínek pro efektivní ekonomické zhodnocení provozu
 • Řešení technologických postupů při biologické nevyváženosti systému
 • Uvádění biologického procesu na bioplynových stanicích do provozu
 • Servis vybraných technologických zařízení
 V rámci provozu technologického celku nabízíme provozovatelům při poruchách zařízení, plánovaných č neplánovaných odstávkách nebo při nestandartních provozních podmínkách:
 • zpracování technologických postupů, u vyhrazených plynových zařízení včetně stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu a opatření pro práci v tomto prostředí
 • odstavování provozních celků vyhrazených plynových a tlakových zařízení z provozu a jejich zpětné uvádění do provozu
 • provádění oprav, repasí, montáží vč.dodávek technologických zařízení
 • zajištění technické pomoci v oblastech BOZP a PO v rámci prováděných činností
 • zpracování projektových dokumentací, pokud je pro danou činnost vyžadována