Dodávky a montáže

Naše společnost ECoGas Technology, s.r.o. provádí dodávku a montáž technologických celků se zaměřením montážní činnosti především v oblasti vyhrazených plynových zařízení. S ohledem na specializaci provádění montáže těchto vyhrazených plynových zařízení má společnost ECoGas Technology, s.r.o. vydané příslušné oprávnění s vysokým rozsahem a to pro Českou republiku i Slovenskou republiku.

Navíc disponujeme z řady našich zaměstnanců odborně způsobilými osobami, které provádí řízení celé zakázky, dohled nad prováděním prací a technickou podporu. Jedná se o:

  • revizní technik vyhrazených plynových zařízení
  • revizní technik vyhrazených tlakových zařízení
  • osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
  • odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
  • evropský svářecí inženýr
  • autorizovaný projektant

Rozsah odborností našeho týmu nám tímto dává náskok před konkurencí. Investor a provozovatel získává klid při provádění realizace a jistotu profesionality a kvality odvedeného díla.