Recent Posts by Jaroslav Ptak

Odsiřovací jednotka na BPS Pěčín

Na bioplynové stanici Pěčín se provozovatel potýkal s množstvím síry v bioplynu spalovaným v kogenerační jednotce. Na základě toho naše společnost zpracovala projektovou dokumentaci a následně instalovala odsiřovací jednotku bioplynu na principu aktivního uhlí. Pro pokrytí tlakových ztrát přes odsiřovací jednotku a rovněž z důvodu nízkého provozního tlaku bioplynu z fermentorů bylo před odsiřovací jednotku instalováno…
více

Poděkování – veletrh VODOVODY-KANALIZACE 2017

Ve dnech 23.-25.5.2017 se konal jubilejní 20.mezinárodní veletrh VODOVODY-KANALIZACE 2017 na výstavišti v pražských Letňanech. Jak se již stalo tradicí, naše společnost se zúčastnila tohoto veletrhu, nyní na atraktivnějším místě v Hale č.4. Oproti předchozímu veletrhu jsme navíc zvětšili náš stánek, nadále s designem ve firemních barvách, a doplnili jej celoplošnou fotografií plynojemu o objemu…
více

3-membránový plynojem s tepelným štítem

Na mezinárodním veletrhu IFAT v Mnichově byla společností ECOMEMBRANE představena novinka třímembránového plynojemu s unikátní třetí membránou, která je potažena speciální vrstvou zajišťující odraz části tepelné energie zpět do nádrže. Tato membrána je nazývána jako "tepelný štít" a výrazně přispívá do ekonomického provozu anaerobní nádrže, kdy snižuje její tepelnou ztrátu. Třetí membrána v plynojemu kromě…
více

Nový 2-membránový plynojem na BPS Dřevec

Nový membránový plynojem Ecomembrane typ Cupola M2 jsme dodali a nainstalovali na bioplynové stanici Dřevec. Jedná se o plynojem s celkovým objemem 1.364 m3. Tento plynojem byl instalován na stávající nádrži skladu digestátu o průměru 27m. Tímto krokem byla nádrž zařazena jako dofermentační s využitím vývinu zbytkového bioplynu. Spolu s tím došlo k navýšení celkové…
více

Seminář Klatovy 10.5.2016 – “Bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení na ČOV”

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali na specializovaný seminář „Bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení na ČOV“, který, právě pro provozovatele čistíren odpadních vod, pořádá naše společnost ECoGas Technology, s.r.o. V rámci zajištění vysoce odborných služeb pořádáme pro naše zákazníky semináře o bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení a legislativních povinností provozovatelů. Po velmi úspěšných seminářích zaměřených zejména na provozovatele…
více

ČOV Strakonice – nový trubkový výměník tepla pro ohřev VN

Na čistírně odpadních vod ve Strakonicích jsme provedli návrh, dodávku a instalaci nového trubkového tepelného výměníku ohřevu kalu ve vyhnívací nádrži.  Výhody tohoto nového výměníku jsou následující: Kompletní celonerezové provedení => prodloužená životnost Segmentové provedení => možnost jednoduchého rozšíření výkonu přidáním segmentů Vysoká průchodnost kalu => snížení tlakové ztráty na straně kalu a omezení rizika…
více

získali jsme titul ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2015 PLZEŇSKÉHO KRAJE

Je nám ctí oznámit Vám, že se naše společnost stala držitelem titulu  Odpovědná firma roku 2015 Plzeňského kraje. V rámci celostátní soutěže Vodafone Firma roku 2015 cena Hospodářských novin je v každém kraji udělován titul Vodafone Odpovědná firma roku 2015. Cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. V Plzeňském kraji…
více

ČOV Kralupy nad Vltavou – dokončena rekonstrukce plynového hospodářství

V rámci rekonstrukce plynového hospodářství ČOV Kralupy nad Vltavou jsme dokončili kompletní výměnu potrubních rozvodů a technologického vybavení objektu kompresorovny a strojovny plynojemu včetně nadzemních rozvodů bioplynu mezi objekty. Na vyhnívací nádrži došlo k výměně kapalinové pojistky včetně doplnění detekce pěny ve VN. V plynové kompresorovně a strojovně plynojemu byly osazeny nové zabezpečovacími prvky (vodní…
více

Vzdělávání zaměstnanců z prostředků OP LZZ

V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům proběhla odborná školení našich zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikace. Tato školení byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.      
více

Recent Comments by Jaroslav Ptak

No comments by Jaroslav Ptak yet.